Adatvédelmi tájékoztató

1. Általános tudnivalók

A silentdesign.hu webruház (üzemeltetője: Silentdesign.hu Kft.) - továbbiakban Üzemeltető - tiszteletben tartja az oldalt felkereső személyek - továbbiakban Felhasználó - személyes adatokhoz fűződő jogait. 

Jelen nyilatkozat információt nyújt, hogy Üzemeltető milyen adatokat tart nyilván, miként használja fel, továbbá az adattovábbításról és a Felhasználó által kért adatmódosítás és adattörlés lehetőségéről ad tájékoztatást.

Az adatfelvétel, felhasználás és továbbítás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az oldal látogatásának és használatának feltétele, hogy a látogató előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat teljes tartalmát.

2. Adatok felvétele, felhasználása és továbbítása

a., Adatfelvétel és felhasználás

A silentdesign.hu oldalról történő megrendeléshez személyes adatok feltüntetése szükséges. A rendeléskor megadott adatok a számla kiállításához és a megrendelt termék kiszállításához szükségesek.

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg.

Az adatok kezelője a webáruház tulajdonosa.

Regisztrációkor és megrendeléskor megadandó személyes adatok:
 - Név
 - Számlázási és szállítási cím
 - Telefonszám
 - E-mail cím
 - Cég esetében: - cégnév és adószám

Félbehagyott regisztráció vagy az adatok megadása esetén az oldal elhagyásával személyes adatot nem tárol el rendszerünk.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

b., Adattovábbítás

Az oldal használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes és név nélküli adatait bizalmasan kezeljük, biztonságosan tároljuk, a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik fél részére. Kivételt képez ez alól a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok Postának/futárszolgálatnak történő továbbítása. Ezen adatok a következők:
 - Név
 - Szállítási cím
 - Telefonszám

A megrendelés teljesítését a webáruház sajátkezüleg végzi.

 

c., Barion Pixel bankkártyás csalásmegelőzés

Az adatkezelés helye (webcíme): pixel.barion.com

Az adatkezelés célja: bankkártyás csalásmegelőzés

Az adatkezelés jogalapja: az oldalra való látogatás

Az adatkezelés időtartama: a látogatástól számított 50 hónapig

Adatfajták: IP cím, operációs rendszer és böngésző típusa

Az adatfelvétel módja: Automatikusan az oldalra látogatással.

További tájékoztatás: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

d., Biano Star

Rendelkezéstervezetek a Partnerek személyes adatainak kezeléséről

1. A vásárlási értékelések megszerzéséhez a Biano kft. által nyújtott Biano Star szolgáltatást használjuk. Biano kft., 041 46 905, Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2. A személyes adatok feldolgozása során a személyes adatok rendszergazdája és szolgáltatójaként járunk el feldolgozóként.

3. A szolgáltatással kapcsolatban a személyes adatokat dolgozunk fel - az e-mail címet, a megrendelésben megadott telefonszámot, valamint az az Ön által közzétett IP-címet, a megvásárolt árukkal és a rendeléssel kapcsolatos információkat és az értékelési tartalmat. A személyes adatok a kérdőív küldésének és annak feldolgozása, értékelése, statisztikák készítése céljából vannak feldolgozva, illetve az e-shop és termékei összegző értékelése céljából. Ezen statisztikák és összegző értékelések nem tartalmazzák a személyes adatokat.

4. Az értékelésben való részvétel a törvényi előírásoknak megfelelően történik az e-shopban történő vásárlás alapján, és egyúttal a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás nem megtagadása alapján. 5. A személyes adatok feldolgozását bármikor meg lehet tagadni az összes kapcsolódó e-mail üzenetben található link használatával. Rendszeres elérhetőségeinken keresztül is tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen. A minősítés meg nem adása nem érinti e-shopunk teljes körű használatának lehetőségét.

6. Ha megtagadja a személyes adatok kezelését, azokat a továbbiakban nem kezeljük, kivéve azokat az eseteket, amikor az adatkezelésnek más jogi oka van (ideértve a jogi szabályozásból eredő kötelezettségek teljesítését vagy jogos érdekeink védelmét).

7. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért lássa: https://silentdesign.hu/aszf

3. Adattárolás, adatmódosítás és törlése

Az Adatvédelmi törvény értelmében Felhasználónak jogában áll rögzített adatairól tájékoztatást kapni. Jogában áll adatainak törlését, helyesbítését kérni, ezt bármikor írásban megteheti. Adatait a megadástól számított 5 évig őrizzük meg, amennyiben erről másképp nem rendelkezik.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Felhasználó által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén nem áll módunkban felelősséget vállalni!

A rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

4. Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

  1. Süti

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

  1. Webjelző

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

  1. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa

A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

  1. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa. 

Adatkezelő adatai

Az alábbi Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.silentdesign.hu domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokat.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:

Társaság neve:

WebOrigo Magyarország Zrt.

Társaság székhelye:

1027 Budapest,
Bem József utca 9. fszt.
Magyarország

Társaság cégjegyzékszáma:

01-10-141001

Társaság adószáma:

28767116241

Társaság vezető tisztségviselője:

Gréczi Gergely ügyvezető


Cégnév: Silentdesign.hu Kft.
Székhely: 2030 Érd Fuvaros u. 38
Adószám: 24348085213
Cégjegyzékszám: 13 09 164087
Elektronikus elérhetőség: info@silentdesign.hu

Tárhelyszolgáltató
A tárhelyeket a VM25 Bt. biztosítja. 
Az adatkezelő adatai:
Cégnév: VM25 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Adószám: 28476876105
Cégjegyzékszám: 05 06 015585
 

Milyen jogai vannak a Felhasználónak?
. Jogok
A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint
jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Adatmódosítással,
törléssel kapcsolatos kérését minden esetben az adatkezelő elektronikus címére kell elküldenie.
Hozzáférési jog:
A Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltatótól személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a
személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.
Helyesbítéshez való jog:
A Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez való jog:
A Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a
Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen,
vagy kezelésük jogellenes.
Elfeledéshez való jog:
A Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a Szolgáltató igyekszik értesíteni minden
olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve
megismerhette.
Adatkezelés korlátozásához való jog:
A Szolgáltató – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok
pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen,
illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.
Adathordozhatósághoz való jog:
A Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik szolgáltatónak.

Jogérvényesítés menete

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap –
tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti,
döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval. A Felhasználó a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait,
valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ttps://www.naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html)
fordulhat és panaszt tehet.

5. Tájékoztatás

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Az Üzemeltető jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat a Felhasználó az oldal megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Adatvédelmével kapcsolatban a webáruház email címén/ telefonszámán elérhetőségen szívesen állunk rendelkezésére.